Klimková, A. „„Leading Practice publication“ Ako Teoretický návod, Heuristický Projekt, Aj Praktické Majstrovstvo". Envigogika, roč. 11, č. 1, červen 2016, doi:10.14712/18023061.521.