Binka, B., a J. Labohý. „Aplikace Testu naturalistického chybného závěru G. E. Moora Na Koncept Biocentrické Etiky U A. Schweitzera a P. W. Taylora". Envigogika, roč. 5, č. 2, září 2010, doi:10.14712/18023061.52.