Nečas, J. „Klimatická změna – široké, stále aktuální téma". Envigogika, roč. 11, č. 1, duben 2016, doi:10.14712/18023061.519.