Vladyková, L. „Identifikácia Aplikovanej morálnej Filozofie Akcentujúcej úvahy ekologického Typu – Ekologická Etika". Envigogika, roč. 11, č. 1, květen 2016, doi:10.14712/18023061.512.