Dlouhá, J. „Úvodník 2015/X/3". Envigogika, roč. 10, č. 3, prosinec 2015, doi:10.14712/18023061.511.