Beňková, V., a J. Činčera. „Prožitkové naučné Stezky Jako prostředek environmentální Interpretace Krajiny". Envigogika, roč. 5, č. 2, září 2010, doi:10.14712/18023061.51.