Nečas, J. „Ekologická Encyklika Laudato si’ Jako výzva všem". Envigogika, roč. 10, č. 4, prosinec 2015, doi:10.14712/18023061.506.