Dlouhá, J., E. Petiška, J. Dlouhý, a D. Kapitulčinová. „Možnosti a Rizika využití otevřených vzdělávacích Zdrojů V environmentálních Oborech Na vysokoškolské úrovni V ČR: Kritéria Pro Posouzení Kvality". Envigogika, roč. 10, č. 4, prosinec 2015, doi:10.14712/18023061.503.