Svobodová, Z. „K personální Etice". Envigogika, roč. 10, č. 4, prosinec 2015, doi:10.14712/18023061.501.