Činčera, J. „Využití Modelu RWL Pro Evaluaci pobytového Programu". Envigogika, roč. 10, č. 3, prosinec 2015, doi:10.14712/18023061.499.