Lehotská, B., a A. Magyarics. „Možnosti Zapojenia žiakov Do Praktickej Ochrany prírody V rámci Akcie „Pomoc ropuchám Pri jarných migráciách“ Na Železnej Studienke V Bratislave (1986 – 2015)". Envigogika, roč. 10, č. 4, prosinec 2015, doi:10.14712/18023061.496.