Vladyková, L. „Kúzlo Zmyslov Davida Abrama". Envigogika, roč. 10, č. 3, září 2015, doi:10.14712/18023061.495.