Neubergová, K. „Environmentální výuka S Ohledem Na vnímání Krajiny a Její emocionální působení V Kontextu dopravních Staveb". Envigogika, roč. 10, č. 4, prosinec 2015, doi:10.14712/18023061.493.