Kubrická, J., a Z. Hromádka. „Environmentální Prvky Jako součást skrytého Kurikula V učebnici anglického Jazyka". Envigogika, roč. 10, č. 4, prosinec 2015, doi:10.14712/18023061.488.