Novanska, V., J. Škvarková, a B. Barková. „Hodnotenie uplatňovania Filozofie udržateľného Rozvoja V materských školách V Meste Banská Bystrica a Banská Štiavnica Na báze indikátorov". Envigogika, roč. 10, č. 2, září 2015, doi:10.14712/18023061.487.