Záhumenská, V. „Hradec Králové – Ochrana přírodní památky Na Plachtě před zástavbou. Případová Studie K významu účasti veřejnosti při Ochraně životního prostředí (anglická Verze)". Envigogika, roč. 10, č. 1, červen 2015, doi:10.14712/18023061.482.