Hynek, A., B. Svozil, J. Trojan, a J. Trávníček. „Teoreticko-Metodologická Reflexe případové Studie krajinného Projektu Deblínsko". Envigogika, roč. 10, č. 1, červen 2015, doi:10.14712/18023061.477.