Broukalová, L., V. Broukal, J. Činčera, a Z. Sopůšková. „„Dva Jsou víc Než jeden“: Evaluace Programu Organizace Čmelák – Společnost přátel přírody". Envigogika, roč. 10, č. 2, březen 2015, doi:10.14712/18023061.468.