Dlouhá, J. „Zkušenosti S Reorientací vzdělávání učitelů K udržitelnému Rozvoji". Envigogika, roč. 9, č. 2, listopad 2014, doi:10.14712/18023061.466.