Labohý, J., Y. Gaillyová, a R. Machů. „Hodnocení udržitelnosti moštárny V Hostětíně". Envigogika, roč. 10, č. 1, březen 2015, doi:10.14712/18023061.449.