Dlouhá, J. „Výzva K zasílání příspěvků Pro Tematické číslo Envigogiky O Environmentálním vzdělávání a (EV) a Vzdělávání Pro udržitelný Rozvoj". Envigogika, roč. 9, č. 1, květen 2014, doi:10.14712/18023061.442.