Pluháčková, M. „Problematika „environmentálních hazardů“ V geografickém vzdělávání". Envigogika, roč. 9, č. 2, říjen 2014, doi:10.14712/18023061.430.