Jančaříková, K. „Přírodovědná Inteligence: Diagnostika a péče O přírodovědně Talentované žáky a Studenty V ČR". Envigogika, roč. 4, č. 3, prosinec 2009, doi:10.14712/18023061.43.