Dlouhá, J. „Úvodník". Envigogika, roč. 8, č. 5, prosinec 2013, doi:10.14712/18023061.426.