Hanel, L., a D. Goldstein. „Invazivní Druhy Ryb a Jejich vnímání vybranými Skupinami Studentů a sportovních rybářů". Envigogika, roč. 8, č. 5, prosinec 2013, doi:10.14712/18023061.417.