Sokolíčková, Z. „Recenze Textu Niektoré Z úskalí evolučnej ontológie". Envigogika, roč. 8, č. 3, říjen 2013, doi:10.14712/18023061.403.