Dvořáčková, S. „Vliv Lidské činnosti Na Geologii a Geomorfologii Krajiny". Envigogika, roč. 8, č. 5, prosinec 2013, doi:10.14712/18023061.402.