Mezřický, V. „Nevoliči". Envigogika, roč. 8, č. 3, říjen 2013, doi:10.14712/18023061.392.