Laciná, J., a V. Kostkan. „Environmentální vzdělávání veřejnosti". Envigogika, roč. 8, č. 3, říjen 2013, doi:10.14712/18023061.391.