Sabo, P., a Ľudmila Sabová. „Niektoré Z úskalí evolučnej ontológie". Envigogika, roč. 8, č. 3, říjen 2013, doi:10.14712/18023061.390.