Repka, P., a M. Švecová. „Evaluácia integrovaného manažmentu Národného Parku České Švýcarsko prostredníctvom expertného systému IPAM". Envigogika, roč. 8, č. 3, říjen 2013, doi:10.14712/18023061.387.