Dlouhá, J. „Úvodník". Envigogika, roč. 8, č. 2, září 2013, doi:10.14712/18023061.386.