Vacínová, M., a T. Matějček. „Mezigenerační rozdíly V osobním Vztahu K přírodě". Envigogika, roč. 8, č. 2, září 2013, doi:10.14712/18023061.384.