Činčera, J. „Výstupy či Procesy: Paradigmatický (kvazi)spor environmentální výchovy". Envigogika, roč. 4, č. 2, září 2009, doi:10.14712/18023061.38.