Polášková, A. „Přednášky Na téma Ekologie a Ochrany přírody – předchozí Znalost a Postoje univerzitních Studentů prvních ročníků". Envigogika, roč. 8, č. 2, září 2013, doi:10.14712/18023061.377.