Barton, A. G., a J. Vávra. „Jaké Jsou současné výzvy Střední Evropy? (What Are the Current Challenges Facing Central Europe? )". Envigogika, roč. 8, č. 2, září 2013, doi:10.14712/18023061.375.