Jančaříková, K. „Hledání optimální Podoby Realizace environmentální výchovy Na prvním Stupni ZŠ". Envigogika, roč. 4, č. 1, květen 2009, doi:10.14712/18023061.36.