Huba, M. „Čo očakávam Od Roku 2012". Envigogika, roč. 6, č. 3, prosinec 2011, doi:10.14712/18023061.347.