Huba, M. „Čím Bol Pre mňa dôležitý Rok 2011". Envigogika, roč. 6, č. 3, prosinec 2011, doi:10.14712/18023061.346.