Janoušková, S. „ESDinds – společný Projekt Univerzit a nevládních neziskových Organizací". Envigogika, roč. 6, č. 1, květen 2011, doi:10.14712/18023061.336.