Činčera, J. „Analýza průřezového tématu Environmentální výchova V Rámcovém vzdělávacím Programu Pro základní vzdělávání". Envigogika, roč. 4, č. 1, květen 2009, doi:10.14712/18023061.33.