Dlouhá, J. „Jak Hledat „opravdovou“ Globalizaci". Envigogika, roč. 2, č. 1, duben 2007, doi:10.14712/18023061.277.