Dlouhá, J. „Nevěrohodnost odborného Textu". Envigogika, roč. 2, č. 1, duben 2007, doi:10.14712/18023061.245.