Huba, M. „Kultúrna Krajina, Kultúrne dedičstvo, Zodpovednosť a My". Envigogika, roč. 8, č. 1, květen 2013, doi:10.14712/18023061.237.