Huba, M. „Interpelácia Ministra školstva – Vec: Environmentálna výchova a vzdelávanie". Envigogika, roč. 8, č. 1, květen 2013, doi:10.14712/18023061.236.