Dlouhá, J. „Úvodník 2012/VII/2". Envigogika, roč. 7, č. 2, září 2012, doi:10.14712/18023061.225.