Dlouhá, J. „Úvodník 2012/VII/1". Envigogika, roč. 7, č. 1, květen 2012, doi:10.14712/18023061.224.