Dlouhá, J. „Úvodník 2011/VI/3". Envigogika, roč. 6, č. 3, prosinec 2011, doi:10.14712/18023061.223.