Dlouhá, J. „Úvodník 2011/VI/2". Envigogika, roč. 6, č. 2, září 2011, doi:10.14712/18023061.222.