Dlouhá, J. „Úvodník 2010/V/1". Envigogika, roč. 5, č. 1, květen 2010, doi:10.14712/18023061.218.